Zanimljivosti

Kako su nastale rase

Ljudska vrsta homo sapiensa je jedna jedinstvena, ali među narodima je puno razlika po boji kože, kose, očiju, obliku lubanje, lica, građi tijela, visini i mnogim drugim fizičkim karakteristikama. Bib

Zanimljivosti

Kako su ljudi komunicirali u prošlosti

Komunikacija je temeljna aktivnost ljudi koja seže unatrag do samih početaka ljudskog postojanja. U početku, komunikacija bila je primitivna, ograničena na geste, mimiku i osnovne zvukove. U to doba,

Zanimljivosti

Što je basna

Basne su kratke simbolične priče ispričane sa dozom humora, u alegorijskoj formi, što znači da imaju preneseno značenje koje se ne mijenja od namjere da se kaže što se htjelo reći, ali nositelji tog z

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena LACOVIĆ

Prezime Lacović je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, a potječe od osobnog imena Laco ili Laca. Ovo prezime je rasprostranjeno uglavnom u Dalmaciji, dok se u manjoj mjeri može pronaći i u Bosni i

Ljepota i zdravlje

Što su zoonoze

Zoonoze su skupina zaraznih bolesti koje su zajedničke životinjama i ljudima, te prelaze da životinja na ljude i obrnuto. U većini slučajeva se zaraza prenosi sa životinje na čovjeka. Prijenos zaraze

Zanimljivosti

Kako prevladati strah od ljudi

Strah od ljudi se javlja kao vrsta anksioznog poremećaja i usko je vezana sa strahom od otvorenog prostora. Agorafobija je naziv za psihološki poremećaj vezan uz strah od otvorenih prostora koji se da

Zanimljivosti

Koliko ima ljudi u svijetu

Od samog početka ljudi na planeti Zemlji mi smo u želji za konstantnim napretkom, što se danas vidi više negoli ikada prije. Sigurno ste se i vi nekada zapitali koliko ima ljudi u svijetu kada vidite