Tech

Što je url

URL, odnosno Uniform Resource Locator ili Uniformni lokator resursa na hrvatskom jeziku, je adresa koja se koristi za identifikaciju i lociranje resursa na internetu. Ova adresa omogućuje korisnicima