Zanimljivosti

Što je metafora

Metafora promatrana u klasičnoj retorici predstavlja stilski izražaj kojim se postižu određeni učinci u izražavanju, preneseno značenje. Metafore služe kao zamjena za uobičajene izraze, te u tim izraž