Serpentil je antidepresiv koji se koristi za liječenje depresivnog poremećaja i anksioznih poremećaja u odraslih. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovne pohrane seroto