Krpanje auto gume je postupak koji je nužan kada dođe do probijanja gume. To se najčešće događa zbog oštećenja na cesti poput rupa, stakla ili metalnih predmeta na putu. Krpanje gume je važno jer poma