Edwardsov sindrom poznatiji kao kromosomski poremećaj, trisomija 18 jer dijete je rođeno sa viškom 18. kromosoma. Ovaj poremećaj izaziva probleme u razvoju bebe kao što su intelektualne poteškoće, mal