Ledeni prst smrti je ozbiljna medicinska komplikacija koja se javlja kada se tkivo smrzne i ošteti. Ova komplikacija može dovesti do trajnog oštećenja tkiva, pa čak i do amputacije. Kako nastaje leden