Kako se rade svijeće

Kako se rade svijeće

Kako se rade svijeće? Za početak, potrebno je nabaviti odgovarajuće materijale i alate. Za izradu svijeća potrebni su vosak, fitilji, boje i mirisi. Postoje različite vrste voska koje se mogu koristit

Kako se rade svijeće

Kako se rade svijeće

Kako se rade svijeće? Za početak, potrebno je nabaviti odgovarajuće materijale i alate. Za izradu svijeća potrebni su vosak, fitilji, boje i mirisi. Postoje različite vrste voska koje se mogu koristit