Zanimljivosti

Kako su izgledali faraoni

Riječ faraon je označavala "veliku kuću" ("Per aa" dolazi iz originalne hebrejske Biblije), palaču ili vladarsku kuću kao instituciju, nije bila ime ni vladarska titula, ali i obični ljudi su nazivani