Konzilij (od latinskog “Concilium”) označava skupinu ljudi koji se sastaju radi rasprave i donošenja odluka o nekom važnom pitanju. Najčešće se koristi u kontekstu Crkve, gdje taj pojam označava skupi