Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KOMES

Prezime KOMES jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ima zanimljivo značenje i porijeklo. Kako bi se bolje razumjelo značenje i podrijetlo prezimena KOMES, potrebno je pogledati povijes