Koji pametni sat kupiti ovisit će o mnogo individualnih faktora, a prvenstveno o tome kolika je vaša kupovna moć. Nažalost ili na sreću, kakav ćete proizvod kupiti danas najviše ovisi o tome koliko st