Lijek Xaviox u svom sastavu sadrži kalcijev polistirensulfonat, te kao takav pripada skupini lijekova za liječenje hiperkalijemije, viška kalija u tijelu. Kada osoba ima oštećenu funkciju bubrega kali