Homanov znak je definiran kao test koji se koristi kako bi se otkrilo da li pacijent ima problem sa venskom trombozom. Venska tromboza je zaista opasna i ozbiljna bolest, a najveća njena opasnost je u