Sjedilački način života sa sobom nosi velik broj problema. Živimo u vrijeme kada se velik dio života odvija pred računalom te neki ljudi pred ekranom provedu 8 i više sati samo zbog posla, no kada pos