Kada ste ovisnik o nečemu, bilo da se to radi o drogi, lijekovima, alkoholu, hrani ili slično, jako je teško se oduprijeti tome, jer što duže to uzimate to vam više treba i sve je teže reći ne k tome.