Da biste razumjeli kako je najbolje nacrtati nešto, uvijek je korisno sliku svesti na neke osnovne oblike. Pravilna veličina i položaj ovih obrazaca pomaže u postizanju točnih proporcija za to kako na