Ljepota i zdravlje

Bazalni metabolizam - što je i kako ga izračunati

Metabolizam je veoma važna funkcija u svim živim organizmima pa i stanicama. Naime, glavna svrha koju ima metabolizam je pretvaranje hrane u energiju koja je potrebna za odvijanje staničnih procesa. J