Svaka veza može zapasti u neku monotoniju, kod nekih veza do toga dođe ranije, dok kod drugih malo potraje. No gotovo da nema veze koja bar u nekom trenutku nije zapala u neku rutinu. Kako bi se rutin