Biti privlačan nije isto što i biti lijep. Ljepota je ionako individualna te ono što je nekome lijepo, ne znači da će biti drugome i obrnuto. Privlačnost je više kao osobina i to važna osobina, ne sam