Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JOVČIĆ

Prezime JOVČIĆ, koje se često može čuti i vidjeti u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama Balkana, ima zanimljivo porijeklo i značenje. Prema etimološkim istraživanjima, prezime JOVČIĆ potječe od riječi