Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Jova

Ime Jova ima dugu povijest koja se proteže kroz biblijske tekstove, a njegovo značenje može se tumačiti na više načina. U Bibliji se ime Jova pojavljuje u knjizi Job, koja govori o patnji i vjeri. Job