Kredit uz jamca je jedan od načina na koji se može dobiti kredit. U ovom slučaju, osoba koja želi podići kredit traži nekoga tko će jamčiti za nju u slučaju da ona ne bude u mogućnosti vratiti kredit.