Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JAKUPEC

Prezime JAKUPEC jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, posebice u sjevernom dijelu zemlje. No, odakle potječe ovo prezime i što ono zapravo znači?Prezime JAKUPEC sastoji se od dva dijela: "jaku"