Znanost

Kitovi u jadranskom moru

Kitovi su ime za red sisavaca koji je u potpunosti prilagođen za život u vodi. Postoji preko 80 vrsta kitova, a gotovo svi oni žive u moru. Tek pokoja vrsta dupina živi u slatkovodnim rijekama. Kitovi