Zagađenje okoliša postalo je jedan od glavnih problema sadašnjice s kojim se borimo raznim sredstvima. Tako smo mogli pročitati vijesti da je u Njemačkoj dizel gorivo zabranjeno, a također možemo prim