U današnje vrijeme dijabetes je jedan od najvećih zdravstvenih problema. Za razliku od drugih bolesti, ovdje se radi o bolesti koja se razvija postepeno, te sve više narušava zdravlje pojedinca. Radi