Ime Florica je žensko ime koje je u našim krajevima prilično rijetko. Ipak, ovo ime ima zanimljivo porijeklo i značenje koje je vrijedno istražiti.

Porijeklo imena Florica može se pronaći u latinsko