Ime Eva je jedno od najstarijih imena u povijesti čovječanstva. Ono je nastalo u vrijeme stvaranja svijeta, prema Biblijskoj priči o prvom čovjeku i ženi – Adamu i Evi. Eva je bila prva žena na Zemlji