Mađioničar ili iluzionist je osoba koja se u svrhu zabave i slave pred publikom izvodi trikove koji su u suprotnosti sa zakonima fizike i ostalih prirodnih znanosti. Najveći uspjeh svakog mađioničara