Idiopatska plućna fibroza (IPF) je iscrpljujuća bolest koju karakteriziraju promjene (ožiljci) u plućima koje su trajne. Obično više pogađa muškarce nego žene, a nastale promjene uzrokuju otežano disa