Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena IBRAHIMOVIĆ

Prezime Ibrahimović je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Ono potiče od muškog imena Ibrahim, koje se u arapskom svijetu koristi već stoljećima. Ovo i