Zanimljivosti

Psalam 144 - 144. poglavlje

Psalam 144 je pjesma zahvale i molitve koju je napisao kralj David. U ovom psalmu, David se obraća Bogu zahvaljujući mu na pobjedi i tražeći njegovu zaštitu i prosperitet za sebe i svoj narod.U prv

Zanimljivosti

Psalam 112 - 112. poglavlje

Psalam 112 je jedan od najljepših i najutješnijih psalama u Bibliji. Ovaj psalam govori o blagoslovima koje Bog daje onima koji se boje Njega i koji slijede Njegove zapovijedi. Psalam 112 započinje ri

Zanimljivosti

Psalam 87 - 87. poglavlje

Psalam 87 pripada skupini psalama koji su napisani u obliku himne. Ovaj psalam je jedinstven po tome što govori o Božjoj ljubavi prema gradu Jeruzalemu. 87. poglavlje Psalma počinje riječima: "Njegove

Zanimljivosti

Psalam 18 - 18. poglavlje

Psalam 18 je jedno od najmoćnijih hvalospjeva u cijeloj Bibliji u kojem se slavi snaga Božja i Njegova vjernost prema Njegovom narodu. U ovom psalmu, David daje izraz svoje zahvalnosti Bogu za sve ono