Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HUT

Prezime HUT je jedno od manje uobičajenih prezimena u Hrvatskoj, no ipak ima svoju priču koja seže u prošlost. Prema istraživanjima, prezime HUT je porijeklom iz istočnog dijela Hrvatske, točnije iz S