Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠALA

Prezime ŠALA je jedno od onih prezimena koja su vrlo zanimljiva jer se rijetko može čuti u svakodnevnom govoru, a i samo značenje prezimena privlači pažnju. ŠALA je prezime koje se javlja u hrvatskoj,