Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HUMLJANOVIĆ

Prezime Humljanović je jedno od brojnih prezimena koja se mogu pronaći u Hrvatskoj. Ime Humljanović ima svoje značenje i duboko ukorijenjeno porijeklo. Ovo prezime nosi sa sobom bogatu povijest i nasl