Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HULJEV

Prezime Huljev je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, a prema nekim izvorima, može se pronaći i u drugim zemljama poput Srbije i Bosne i Hercegovine. Prezime Huljev smatra se jednim od starijih pre