Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HULAMA

Prezimena često nose sa sobom zanimljive priče o porijeklu i značenju. Jedno od takvih prezimena je HULAMA. Ovo prezime ima duboke korijene i povezanost s prirodom i vodom, što mu daje posebnu simboli