Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HUKANOVIĆ

Prezimena često nose sa sobom fascinantnu priču o poreklu i simbolici koja je neretko utkana u istorijske i kulturne okolnosti iz kojih su ona potekla. Jedno od takvih zanimljivih prezimena je i prezi