Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HUDIČEK

Prezime Hudiček predstavlja jedno od manje zastupljenih prezimena u Hrvatskoj. Po nekim podacima, u Hrvatskoj živi oko 50 osoba s ovim prezimenom, što ukazuje na to da se radi o rijetkom prezimenu. I