Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TULJAK

Značenje i porijeklo prezimena TULJAK: Odakle potječe?Prezime TULJAK jedno je od onih prezimena koja su vrlo rijetka u Hrvatskoj. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj postoji sv

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KRMAR

Prezime KRMAR je jedno od mnogih hrvatskih prezimena koja se sastoje od zanimanja. Krmari su bili ljudi koji su se bavili izradom kolačića, a danas je to zanimanje gotovo nestalo. Međutim, prezime Krm

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KOPJAR

Prezime KOPJAR potječe od naziva zanimanja koje se bavilo izradom i prodajom kopja. To su bili ljudi koji su izrađivali oružje za lov i ratovanje, a ujedno su ga i prodavali. Kopja su bila popularno o