Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BRLET

Značenje i porijeklo prezimena BRLET: Odakle potječe?Prezime Brlet je jedno od brojnih prezimena koja dolaze iz Hrvatske. Iako se danas može naći diljem svijeta, posebno u Europi i Americi, njegovo