Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HAK

Prezime HAK ima zanimljivo značenje i porijeklo koje je povezano s poviješću Hrvatske. HAK je akronim koji se sastoji od tri riječi: Hrvatski Autoklub. Prezime HAK je nastalo kao posljedica članstva u