Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HRUZA

Prezimena imaju važnu ulogu u identificiranju pojedinaca i često sadrže zanimljive priče o njihovom porijeklu i značenju. Jedno od takvih prezimena je i prezime HRUZA. U ovom članku istražit ćemo povi