Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HRUST

Prezime Hrust, koje je relativno rijetko u Hrvatskoj, ima zanimljivo značenje i porijeklo. Prema nekim izvorima, prezime Hrust potječe od riječi "hrast" i povezano je s prirodom. Ovo prezime može biti