Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HRUNKA

Sadržaj odlomka broj 1:Prezime Hrunka ima fascinantnu povijest i duboko korijenje u genealogiji obitelji Hrunka. Ovo prezime nosi sa sobom značenje i porijeklo koje seže unatrag mnogo stoljeća. U ov