Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HRUBI

Prezime HRUBI je relativno rijetko prezime u Hrvatskoj i potječe od imena koje se u prošlosti koristilo kao nadimak. Nadimak HRUBI se koristio za osobe koje su bile okorjelog karaktera i koje su se is