Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HRSAN

Prezime Hrsan je jedno od brojnih hrvatskih prezimena koja su nastala od imena neke životinje. Hrsan, inače, znači "srna" na kajkavskom dijalektu. Prezime Hrsan je zabilježeno u nekoliko krajeva Hrvat