Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HRNJICA

Prezime HRNJICA ima bogatu povijest i genealogiju koja seže unatrag mnogo stoljeća. Ovo prezime je jedno od rijetkih i unikatnih prezimena koja se mogu pronaći u Hrvatskoj. Značenje prezimena HRNJICA