Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Hristijan

Ime Hristijan je muško ime koje ima korijene u grčkom jeziku. Ime Hristijan nastalo je od grčkog imena Hristos što znači pomazanik, a dodan je sufiks -ijan što znači pripadnik ili sljedbenik. Značenje